Професор Cтаховський Едуард Олександрович

Cтаховський Едуард Олександрович

Cтаховський Едуард Олександрович, 1956 року народження. В 1979 році закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рік навчався в інтернатурі  за спеціальностю “хірургія” на кафедрі Київського медичного інституту. З 1982 по 2008р працював в науково дослідному інституті урології , де під керівництвом професора Віктора Степановича Карпенко пройшов шлях від лікаря уролога до професора, завідуючого відділенням пластичної та відновлювальної урології.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози, як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії».

У 1993р. захистив докторську дисертацію на тему « Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» та отримав наукову ступінь доктора медичних наук.

З 1996р. по лютий 2008р. керівник відділу пластичної та відновлювальної урології, інституту урології.

В 1982 році вперше в Україні впроваджує ендоскопічні оперативні втручання при гіперплазії передміхурової залози, склерозі простати, пухлинах сечового міхура та стриктурах уретри.

В 1993 році Стаховський Е.О. вперше на теренах Радянського Союзу виконав радикальне видалення сечового міхура з приводу  раку сечового міхура та створив артифіціальний сечовий міхур із тонкої кишки. Це стало початком освоєння нового напрямку в лікуванні хворих на рак сечового міхура.

Проходив стажування в провідних клініках Франції, Австрії, Німеччини, Польщі.

Проф. Стаховський Е.О. активно приймає участь в науково-практичних конференціях за кордоном, виступає з доповідями, головує в президіумах на Європейських з’їздах урологів. Він є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів (European Association of Urology), Міжнародної Спілки Урологів (Sociеtе Internationale d'Urologie), Української асоціації Урологів. Розробив та впровадив в практику оригінальні операції при раку сечового міхура , стриктурах уретри та сечовода, уретерогідронефрозі, хворобі Пейроні, сечокам’яній хворобі, гідронефрозі та ін.

Володіє оперативними  методами пластичної та реконструктивної урології, ендоскопічної урології – ТУР,  виконанням лапараскопічних хірургічних втручань.

Починаючи з квітня 2008 року проф.Стаховський очолив відділення онкоурології, що було створено на базі Національного  Інституту Раку МОЗ України. В створені відділення прийняли участь всі наукові співробітники клініки пластичної та відновлювальної урології.

З 2014р обраний на посаду головного позаштатного уролога МОЗ України, та очолює спілку онкоурологів України. 

Проф.Стаховський є автором понад 200 наукових статей. Має 11 патентів на винаходи.

Підготував 10 кандидатів наук.