<

ПЕРЕЛІК ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ

Урологія

 

І. Хірургічні втручання на нижніх сечовивідних шляхах:

 

 • Пластика уретри слизовою щоки при стриктурах уретри.
 • Уретротомія (малоінвазивний метод лікування стриктур уретри).
 • Пластика уретри при гіпоспадії та епіспадії.
 • Операції при міхурово-вагінальних норицях.
 • Аугментація (кишкова пластика) сечового міхура.
 • Пункційна цистостомія.
 • Видалення дивертикулів, контерементів, сторонніх тіл сечового міхура.

 

ІІ. Хірургічні втручання при патології верхніх сечовивідних шляхів:

 

 • Встановлення сечовідних стентів.
 • Уретероцистонеостомія (пересадка сечоводів в сечовому міхурі).
 • Кишкова пластика сечоводів при стриктурах, травмах, ятрогенних ушкодженнях.
 • Пластика мисково-сечовідного сегменту нирки.
 • Інтрауретральна пластика сечоводів при уретерогідронефрозі.
 • Хірургічне лікування нейромязової дисплазії сечоводів.
 • Аутотрансплантація нирки при тотальних пошкодженнях сечоводів.
 • Операції при нефроптозі (нефропексія).
 • Видалення кісти нирки

 

ІІІ. Малоінвазивні хірургічні втручання:

 

 • ТУР (трансуретральна резекція) передміхурової залози, сечового міхура.
 • Лапароскопічна перев’язка внутрішньої сім’яної вени при варикоцеле.
 • Черезшкірна пункційна нефростомія.
 • Лапароскопічна пієлолітотомія.
 • Лапароскопічна пластика мисково-сечовідного сегмента.
 • Лапароскопічне видалення кісти нирки.
 • Лапароскопічна нефропексія.
 • Лапароскопічна резекція нирки.
 • Лапароскопічна нефректомія.
 • Лапароскопічна адреналектомія.

ЦЕНТР СУЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ

Urology Modern Center (UMC)

Стаціонарне лікування

 

Відкрита та лапороскопічна хірургія, пластична та реконструктивна хірургія, малоінвазивні методи лікування проводяться в стаціонарі нашого медичного центру.

 

Медична клініка "Центр сучасної урології" розташована за адресою с. Крюківщина (Київська область), вул. Ярослава Мудрого, 51 (3-й поверх).

>

Онкоурологія

 

І. Радикальні хірургічні втручання:

 

 • Ампутація статевого члена.
 • Орхфунікулектомія (видалення яєчка та сімяного канатика).
 • Радикальна простатектомія.
 • Радикальна цистектомія.
 • Нерфуретеректомія (видалення нирики та сечовода).
 • Радикальна нефректомія, адреналектомія (видалення нирки, наднирника).
 • Передня тазова екзентерація.

 

 

ІІ. Органозберігаючі хірургічні втручання:

 

 • Резекція статевого члена.
 • Резекція яєчка.
 • Резекція стінки сечового міхура з уретероцистонеостомією (пресадкою сечовода)
 • Уретероцистонеостомія з резекцією сечовода.
 • Резекція нирки.
 • Резекція наднирника.
 • Трансуретральна резекція (ТУР) сечового міхура

 

 

ІІІ. Пластичні та реконструктивні операції:

 

 • Кишкова пластика сечового міхура: ілеонеоцистопластика, ілеосигморезервуар, уретеросигмоанастомоз.
 • Кишкова пластика сечоводів.
 • Резекція сечовда із анастомозом кінець в кінець.
 • Уретероцистоанастомоз (УЦНС).
 • Нашкірні методики відведення сечі:

 

 • Модифікована уретерокутанеостомія.
 • Операція Брікера.

 

Андрологія

 

 • Операції з приводу фіомозу статевого члена.
 • Хірургічне лікування хвороби Пейроні (фіброз білкової оболонки статевого члена).
 • Операції при варикоцеле (варикозне розширення вен сімяного канатика).
 • Хірургічне видалення кісти яєчка, придатка яєчка.
 • Хірургічні методи лікування водянки яєчка (гідроцеле).
 • Пластика статевого члена при гіпоспадії та епіспадії.
 • Пластика стетевого члена при девіації (викривлення стетевого члена).