ЦЕНТР СУЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ

08136, Крюківщина, вул. Ярослава Мудрого 51 (стаціонар)

+380957684392   +380445924392

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

(ГІНЕКОЛОГІЧНА ОНКОЛОГІЯ)

До Ваших послуг в «Центрі сучасної урології» відкрита гінекологічна онкологія (онкогінекологія).

 

Консультацію, діагностику та лікування з напрямку гінекологічна онкологія проводить провідний онкогінеколог України - Свінціцький Валентин Станіславович, доктор медичних наук, професор, президент Всеукраїнської асоціації гінекологічних онкологів.

 

В нашому медцентрі проводиться сучасні діагностика, передопераційні дослідження, хірургічне лікування (місцеве лікування, реконструктивна хірургія) ГІНЕКОЛОГІЧНИХ РАКІВ (рак шийки матки, рак шийки матки, рак вульви, рак тіла матки (рак ендометрію) та інших захворювань), а також органозберігаюча хірургія при пухлинах жіночих репродуктивних органів.

 

У нашому медичному центрі проводиться діагностика і лікування таких онкогінекологічних  захворювань:

 

Захворювання шийки матки

• Рак шийки матки

• Рак піхви і вульви

Захворювання маткових труб і яєчників

• Пухлини яєчників і придатків матки

• Кісти яєчників різних розмірів

• Рак яєчників і маткових труб

Захворювання матки

• Міоми та ендометріоз матки

• Поліпи в порожнині матки

• Саркома матки

• Рак ендометрію

• Рак тіла матки

РАК ШИЙКИ МАТКИ

 

- Рак шийки матки посідає одне з провідних місць в структурі онкогінекологічної патології. За даними ВООЗ, щорічно в світі реєструється 500 000 нових випадків РШМ і щорічно помирають 250 000 жінок. -  – проф. Свінціцький В.С. у своїй статті «Органозберігаюче лікування інвазивного раку шийки матки: огляд літератури та власний досвід» (журнал «Клінічна онкологія»). - Стандартним методом лікування хворих на інвазивний рак шийки матки (Т1b стадії) протягом останнього століття є операція Вертгейма, яка призводить до втрати репродуктивної функції і зниження якості життя.

 

Зростання кількості хворих молодого віку з інвазивним раком шийки матки (Т1b стадії) підвищує актуальність розробки органозберігаючих методів лікування. Важливим аспектом цієї проблеми є розробка методів лікування, що дозволяють зберегти фертильність без порушення онкологічних принципів радикалізму.

 

На сьогодні в літературі описано декілька видів органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на інвазивний рак шийки матки:

  • радикальна вагінальна трахелектомія;
  • радикальна абдомінальна трахелектомія;
  • лапароскопічна абдомінальна трахелектомія;
  • глибока ножова ексцизія з лімфаденектомією.

 

ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧЕ ЛІКУВАННЯ ІНВАЗИВНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

 

На сьогодні прийняті такі критерії відбору пацієнток для виконання радикальної абдомінальної трахелектомії (РАТ):

• морфологічно підтверджений плоскоклітинний, аденосквамозний рак або аденокарцинома шийки матки;

• бажання жінки мати дітей;

• вік жінки <40 років;

• діаметр пухлини не більше 2 см;

• стадія IA2—IB1 (без ураження капілярного простору);

• стадія IA1 з лімфоваскулярною інвазією;

• довжина шийки матки >2 см;

• відсутність метастатичного ураження тазових лімфатичних вузлів

 

Критеріями ефективності запропонованого органозберігаючого лікування були: відсутність ознак продовження хвороби, відновлення менструальної функції, збереження репродуктивної функції.

 

Професор Свінціцький В.С. у своїй статті зробив висновок, що:

• Власний досвід виконання РАТ свідчить про можливість застосування її у лікуванні хворих на рак шийки матки Т1b1 стадії фертильного віку.

• РАТ дозволяє зберегти репродуктивну і менструальну функції у жінок фертильного віку.

• Методика РАТ дає змогу покращити психоемоційний стан та якість життя хворих.

• РАТ може бути альтернативним способом лікування пацієнток з початковими стадіями раку шийки матки, які бажають зберегти репродуктивну функцію.

Рак яєчника

 

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку (International Agency for Research on Cancer — IARC), злоякісні пухлини яєчника посідають 7-ме місце в структурі загальної онкологічної захворюваності та 5-те серед причин смерті від усіх злоякісних пухлин у жінок. Щорічно в світі реєструють більше ніж 165 тис. нових випадків ЗПЯ, і понад 100 тис. жінок помирають унаслідок цього захворювання. Причому на I–II стадію захворювання припадає тільки 30% вперше виявлених хворих, тоді як поширені форми становлять 70% випадків -  – проф. Свінціцький В.С. у своїй статті «Хіміотерапія хворих зі злоякісними пухлинами яєчника» (журнал «Клінічна онкологія»).

 

У жінок в постменопаузальний період захворюваність на злоякісні пухлини яєчника у 10 разів вища, ніж у жінок в пременопаузі.

 

 

 

Рак ендометрія

 

Рак ендометрія займає друге місце в структурі злоякісних новоутворень жіночої статевої системи. На сучасному етапі визначається невпинне збільшення кількості випадків цієї патології, особливо серед жінок молодого віку. Висока поширеність раку ендометрія, значні соціально-економічні затрати та психомедичні чинники зумовлюють актуальність цієї проблеми та необхідність пошуку нових методів скринінгу, діагностики та лікування. Стадія, ступінь диференціації, гістологічний тип є основними факторами прогнозу та вибору методів лікування пацієнток з раком ендометрія. – проф. Свінціцький В.С. у своїй статті «Клінічні рекомендації з діагностики та лікування раку ендометрія» (журнал «Клінічна онкологія»)

 

СКРИНІНГ

Наразі не розроблено стандартів зі скринінгу раку ендометрія. Скринінг не проводять жінкам із низьким та середнім ризиком виникнення раку ендометрія. Не рекомендовано рутинне спостереження жінок з ожирінням, синдромом полікістозних яєчників, цукровим діабетом, безпліддям/відсутністю пологів, пізньою менопаузою/раннім менархе, а також жінок, які приймають тамоксифен. Але жінкам зі зрілими гранульозоклітинними пухлинами та жінкам з епітеліальним раком яєчника, яким було проведено лікування зі збереженням репродуктивної функції, рекомендовано проводити біопсію ендометрія.

 

ДІАГНОСТИКА РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ

Морфологічна діагностика відіграє вирішальну роль у виявленні раку ендометрія, диференційній діагностиці та подальшій тактиці лікування пацієнток. З метою отримання матеріалу використовують дилатацію та кюретаж із морфологічним дослідженням матеріалу, які все ще лишаються основним методом обстеження пацієнток з раком ендометрія, та гістероскопію з біопсією ендометрія.

Нові діагностичні підходи включають трансвагінальну ультрасонографію та гістероскопію з біопсією. Застосування ультразвукового дослідження дозволяє виміряти товщину ендометрія, а проведення гідросонографії дає можливість диференціювати локальні та дифузні патологічні утворення.

 

ЛІКУВАННЯ РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ

 

Вибір методу лікування пацієнток залежить від таких основних факторів: вік, загальний стан, репродуктивні плани хворої, ступінь вираженості обмінно-ендокринних порушень; гістологічний тип пухлини, ступінь її диференціації, розміри, локалізація в порожнині матки, поширеність пухлинного процесу.

Основним методом лікування хворих на рак ендометрія є хірургічний, який залежно від прогнозу захворювання доповнюється променевим лікуванням, гормоно- або хіміотерапією.

 

Основні принципи хірургічного лікування

 

Для визначення обсягу хірургічного лікування дуже важливо ретельно оцінити кожен конкретний випадок із застосуванням сучасних методів досліджень.

Використання малоінвазивних технік хірургічного лікування не впливає на рівень загальної виживаності та може бути рекомендоване для лікування хворих низької, проміжної, високопроміжної груп ризику захворювання, а також може бути виконане навіть у пацієнток високої групи ризику.

Виконання лімфодисекції дозволяє повноцінно провести стадіювання раку ендометрія та визначити необхідність в подальшому призначенні ад’ювантної терапії. Однак терапевтичний ефект від проведення лімфодисекції ще досі невідомий.

 

Лімфодисекція сигнальних лімфовузлів є своєрідним компромісом між проведенням повної лімфодисекції та її відсутністю. Застосування цього виду лімфодисекції дозволяє визначити невеликі метастази та солітарні пухлинні клітини. Але наразі немає даних, які підтверджують важливість проведення лімфодисекції сигнальних вузлів.

 

 

ХІРУРГ-ОНКОГІНЕКОЛОГ

 

Свінціцький Валентин Станіславович - доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії, онкогінеколог.

 

 Президент Всеукраїнської асоціації гінекологічних онкологів - ВАГО.

 

Завідувач науково-дослідного відділення онкогінекології в Національному інституті раку.

 

 Основні напрями наукових і практичних досліджень: розробка методик комбінованих і розширених хірургічних втручань у хворих на поширений рак яєчників; розробка органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на рак шийки матки (радикальна абдомінальна трахелектомія, вагінальна трахелектомія, нервозберігаюча гістеректомія); удосконалення методик регіонарної хімієтерапії; застосування методів імунотерапії (вакцинотерапіі) у лікуванні хворих на рак яєчників; використання ендоскопічних методик (лапароскопії, гістероскопії) у лікуванні онкогінекологічних хворих.

 

 Сучасна діагностика та ефективне лікування онкогінекологічних захворювань (раку шийки матки, тіла матки, яєчників та ін.) в «Центрі сучасної урології».

 

 Запис на консультацію до проф., д.м.н., онкогінеколога СВІНЦІЦЬКОГО Валентина Станіславовича, провідного спеціаліста України в області онкогінекології за телефонами:

 

+380957684392

 

+380445924392

 

«ЦЕНТР СУЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ»

 

08136, Крюківщина, вул. Ярослава Мудрого, 51 (3 поверх).