<

ЦЕНТР СУЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ

UROLOGICAL MODERN CENTER (UMC)

 

ВОЙЛЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Войленко Олег Анатолійович - онколог, лікар-уролог вищої категорії, доктор медичних наук.

 

Стажувався в клініках Німеччини, Австрії, Польщі.

 

Автор 240 наукових робіт, 20 патентів на винахід.

 

Спеціалізація з урології, онкології, лапароскопії, ендоурології, дитячої урології, УЗД.

 

Є членом Європейської Асоціації Урологів, Європейської Асоціації Клінічних Онкологів, Асоціації урологів України, співзасновник Спілки онкоурологів України.

 

У 1995 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету.

 

З 1995 по 1997 рр. проходив інтернатуру в КМАПО ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «урологія».

 

У 1997 р. обраний на посаду молодшого наукового співробітника відділу пластичної та відновлювальної урології Інституту урології, де  у 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики».

 

З 2003 по 2005 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів для молодих вчених, з 2004 по 2007 рр. – Голова Ради молодих вчених Інституту урології.

 

З 2008 р. старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку.

 

Войленко Олег Анатолійович - провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології, докторант заочної форми навчання, Національний інститут раку.

 

У 2020 р. захистив докторську дисертацію на тему  «Оптимізація діагностики та хірургічного лікування локалізованого нирково-клітинного раку».

 

 

 

<< Повернутися на головну сторінку

Наступна сторінка >>