+380994125595

+380734655595

+380966435595

Записуйтесь на консультацію за телефонами

Сучасна урологія та онкоурологія в Києві

Консультація, діагностика та лікування урологічних та онкоурологічних захворювань від провідного онкоуролога України - професора Стаховського Е.О.

СТАХОВСЬКИЙ
Едуард Олександрович

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, лікар-уролог вищої категорії, онколог, дитячий уролог

Відгуки про лікаря

Надсучасний центр!

Усе тут, до дрібниць, налаштовано для пацієнта! І операція, і реабілітація проходить для тебе непомітно.
Хірурги, лікарі, молодший персонал на дуже високому рівні.

Дуже тішить, що такий центр є в Україні!
Дякую Вітруку Юрію Васильовичу, Стаховському Едуарду Олександровичу за те, що повернули до повноцінного життя!

У вас золоті руки!
Дівчаткам медсестричкам дякую за терпіння та вашу професійність. Успіхів вам усім!

Ольга Скробінська

05.08.2023

Прекрасний лікар!!!

Стаховський Едуард Олександрович чудовий лікар світового масштабу, найкращий професіонал своєї справи!!!

Дякую за врятоване життя мого батька!!!
Нехай Всевишній воздасть Вам за вашу благородну справу гідну подяку!!!

Дякую всім працівникам Центру сучасної урології!!!

Професіонали своєї справи!!!

Вероніка Гнатюк-Ганич

19.07.2023

Щира подяка!

Щира подяка всьому колективу Центру, особливо науковому керівникові чл.-кор. НАМНУ проф. Стаховському Едуарду Олександровичу, доктору мед. наук Войленку Олегу Анатолійовичу, лікуючому лікарю Гарбару Руслану Федоровичу за чуйне та доброзичливе відношення до пацієнта!

Особлива подяка молодшому медичному персоналу.

Хай вам щастить у вашому житті

Власенко Анатолій Дмитрович

14.03.2023

Стаховський Едуард Олександрович

Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Стаховський Едуард Олександрович відомий в Україні та за її межами

  • фахівець у галузі онкології та урології,

  • висококваліфікований учений та хірург,

  • науковець-дослідник,

  • завідувач відділу пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку,

  • Голова Спілки онкоурологів України,

  • провідний консультант та хірург "Центру сучасної урології".

ПРОФЕСОР

Його наукові праці публікуються в пріоритетних періодичних вітчизняних та міжнародних виданнях, а також регулярно представляються на міжнародних симпозіумах та конгресах.

Є автором 544 наукових робіт, 145 з них опубліковано в міжнародних англомовних виданнях.

Він є автором 19 патентів на винахід в області урології та онкоурології, 1 монографії та 2 посібників.

Провідним науковим напрямком професора Стаховського Е.О. є рання діагностика, лікування та профілактика інвалідизаціі пацієнтів від онкоурологічних захворювань.

Розробив та впровадив в практику оригінальні операції при раку сечового міхура, стриктурах уретри та сечовода, уретерогідронефрозі, хворобі Пейроні, сечокам’яній хворобі, гідронефрозі та ін.

У 2011 році Стаховському Е. О. указом Президента України присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки”.

З 2013 року по 2018 рік Стаховський Е. О. обіймав посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Урологія».

Він є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів (European Association of Urology), Міжнародної Спілки Урологів (Sociеtе Internationale d'Urologie), Української асоціації Урологів, Української спілки онкологів.

У 2009 році заснував Спілку онкоурологів України, що активно проводить науково-практичні конференції та міжнародні конгреси для лікарів.

У 2021 був обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю "Онкологія".

Про професора в медіа

Колись спорт допоміг йому стати лікарем: історія онкохірурга Едуарда Стаховського

В сюжеті на "1+1" про професора Стаховського Е.О.

Програма "Лікар знає" про чоловіче здоров'я і рак простати

В сюжеті “Лікар знає” про аденому і рак передміхурової залози інтерв'ю з професором Стаховським Е.О.

Програма “Долі Надвечір'я”

В сюжеті програми "Долі Надвечір'я" в гостях у родини Едуарда Стаховського

Наукові напрямки в роботі

Провідними науковими напрямками діяльності професора є вивчення впливу малих доз радіації на органи сечостатевої системи в залежності від ступеня порушення їхньої функції.

Встановлено залежність виникнення передракових та ракових захворювань сечового міхура при втраті його повноцінної евакуаторної функції в зонах підвищеної радіації, після Чорнобильської аварії.

Визначено негативний вплив СS137 на пацієнтів з порушеною функцією нирок та порушеною уродинамікою, який проявляється в збільшенні частоти передракових станів в органах сечостатевої системи. Було розроблено довгостроковий моніторинг за мешканцями Чорнобильської зони з патологією нирок та сечовивідних шляхів.

Важливою частиною досліджень у медичній радіології є встановлення чутливості раку передміхурової залози до променевої терапії, визначення молекулярних механізмів виникнення радіорезистентності та визначення індивідуальної радіаційної чутливості.

Розробляючи органозамісний, відновлювальний підхід до лікування раку сечостатевої системи, професор Стаховський Е. О. патофізіологічно обґрунтував, розробив, удосконалив і втілив ряд пластичних, реконструктивних та відновлювальних операцій при пухлинах нирок, сечового міхура, сечоводів та простати.

Важливе місце в науковій роботі займає пошук і впровадження в медичну практику високоспецифічних молекулярно-генетичних діагностичних маркерів для скринінгу раку сечостатевої системи.

Провідним науковим напрямком професора Стаховського Е.О. є рання діагностика, лікування та профілактика інвалідизації пацієнтів від онкоурологічних захворювань.

У залежності від етіології, патогенезу і морфофункціональних змін у нирках, зумовлених пухлинною чи іншою обструкцією сечоводів, визначено показання та розроблено методики заміщення сечоводів сегментом тонкої кишки.

Підвищенню ефективності інтестинальної пластики сечоводів сприяли принципово нові патофізіологічні підходи, а саме створення антирефлюксного механізму при накладанні кишково-міхурового анастомозу та антирефлюксного моделювання кишкового трансплантата.

Розроблено пластику сечоводів

Ці новації покращили післяопераційні результати

Ці новації покращили післяопераційні результати і обґрунтували заміщення сечовода здухвинною кишкою з метою збереження нирок та запобігання інвалідизації пацієнтів при уротеліальному раку сечовода.

На відміну від європейських колег, які при локалізованому раку верхніх сечовивідних шляхів (чашечно-лоханочна система нирки та сечоводи) виконують нефуретеректомію, професор Стаховський Е. О. розробив показання до пластичних та реконструктивних операцій, які передбачають збереження нирки.

На відміну від європейських колег професор Стаховський Е. О. розробив показання до пластичних та реконструктивних операцій, які передбачають збереження нирки.

Саме нефронзберігальна хірургія дає можливість покращити віддалені онкологічні результати завдяки можливості комбінованого лікування - проведення ад'ювантної хіміотерапії, імуннотерапії та ін.

У проблемі інвазивного раку сечового міхура професор Стаховський Е. О. розробив нові методики деривації сечі та науково обґрунтував доцільність формування “артифіціального” міхура із сегмента тонкої кишки за розробленою ним методикою “double-U” або деривації сечі в ілеосигморезервуар, або створення уретеромонокутанеостоми після видалення сечового міхура.

Вище вказані методики є оригінальними, вони розроблені і обґрунтовані Стаховським Е.О. на основі законів фізіології, патофізіології та онкології, які передбачають покращення уродинамики, профілактики рефлюксу, електролітних та кислотно-лужних порушень.

НОВІ МЕТОДИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ
РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

Збереження контрольованого сечовипускання запобігає інвалідизації хворих або знижує її, зберігає працездатність пацієнтів.

Починаючи з 2008 року професор Стаховський Е. О. ініціював в Україні органозберігальну тактику лікування хворих на пухлини нирки як альтернативу нефректомії.

Стаховський Е. О. розробив інноваційні підходи до оперативного лікування – резекції нирки «без ішемії» та визначив показання до органозберігального лікування при нирковоклітинному раку.

Завдяки цьому було розроблено нефрометричну систему – NCIU nephrometry (Національного інституту раку України).

На основі цієї нефрограми формуються показання до органозберігальної тактики, важливим показником якої є кількість функціонуючої паренхіми нирки, а не величина пухлини (остання враховується європейськими спеціалістами).

РОЗРОБКИ В ХІРУРГІЇ НИРКИ

Стаховський Е.О. розробив принципи нефронзберігальної хірургії при пухлинах нирки з метою збереження функції паренхіми нирки та запобігання нирковій недостатності.

Е. О. Стаховський розробив та патогенетично обґрунтував принципово новий підхід до лікування мугауретеру (уретерогідронефрозу).

Оригінальний підхід до хірургічного вирішення цієї проблеми показав значно кращі результати в порівнянні із сучасними міжнародними методиками.

Це сприяло тому, що Стаховський Е. О. в 1989 році перший із українських урологів зробив доповідь на Європейському урологічному конгресі (м. Амстердам) на тему – “Інтрауретеральна пластика – новий спосіб моделювання мегауретера”.

НОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ МЕГАУРЕТЕРУ (уретерогідронефрозу)

Заслуговує увагу наукова діяльність професора Стаховського Едуарда Олександровича на міжнародному рівні, а саме доповіді про власні наукові результати на щорічних Європейських (EAU) та Міжнародних (SIU) конгресах.

У 1993 році мав феловшіп від Міжнародної спілки урологів, який передбачав стажування в кращих клініках Франції.

З 2013 року по 2018 рік Стаховський Е. О. обіймав посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Урологія».

За ініціативи проф. Стаховського Е. О. 2017-2018 роки було оголошено роками боротьби з виконанням невиправданих нефректомій під загальним гаслом: «Збережемо нирку – запобіжимо інвалідності», що сприяло достовірному зменшенню інвалідизації населення України та значній економії бюджетних коштів.

НАУКОВА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Е. О. Стаховський з 2009 року голова Cпілки онкоурологів України. За час його керівництва під егідою спілки було проведено 6 міжнародних конференцій, 34 симпозіуми і семінари, у яких взяли участь провідні спеціалісти із США, Західної та Східної Європи, України.

Професор Стаховський Е.О. є учнем і продовжувачем наукової школи Карпенка-Овнатаняна. Підсумком багаторічної наукової роботи професора Стаховського Е. О. є підготовка 2 докторів наук та 9 кандидатів медичних наук, зараз під його керівництвом виконуються дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та ступеня доктора медичних наук.

СТАХОВСЬКИЙ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ - УРОЛОГ, ОНКОЛОГ, ПРОФЕСОР

Стаховський Едуард Олександрович - уролог, онколог, професор, доктор медичний наук. Розробив та впровадив в практику оригінальні операції при раку сечового міхура, стриктурах уретри та сечовода, уретерогідронефрозі, хворобі Пейроні, сечокам’яній хворобі, гідронефрозі та ін.

Володіє оперативними методами пластичної та реконструктивної урології, ендоскопічної урології – ТУР, виконанням лапараскопічних хірургічних втручань.

Автор більше 35 патентів на винаходи.

Є автором понад 450 наукових статей.

Проходив стажування в провідних клініках Франції, Австрії, Німеччини, Польщі.

Активно приймає участь в науково-практичних конференціях за кордоном, виступає з доповідями, головує в президіумах на Європейських з’їздах урологів.

Він є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів (European Association of Urology), Міжнародної Спілки Урологів (Sociеtе Internationale d'Urologie), Української асоціації Урологів.

У квітні 2008 року проф. Стаховський створив відділення онкоурології на базі Національного інституту раку МОЗ України.
В 1979 р. закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рр. навчався в інтернатурі за спеціальностю “хірургія” на кафедрі Київського медичного інституту.

З 1982 по 2008 рр. працював в науково дослідному інституті урології м. Київ, де під керівництвом професора Віктора Степановича Карпенко пройшов шлях від лікаря уролога до професора, завідуючого відділенням пластичної та відновлювальної урології (1996-2008).

В 1993 р. Стаховський Е.О. вперше на теренах пострадянського союзу виконав радикальне видалення сечового міхура з приводу раку сечового міхура та створив артифіціальний сечовий міхур із тонкої кишки. Це стало початком освоєння нового напрямку в лікуванні хворих на рак сечового міхура.

З 2008 р. працює в Національному інституті раку, де очолює відділення пластичної та реконструктивної онкоурології.

З 2014 р. обраний на посаду головного позаштатного уролога МОЗ України.

У 2021 був обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю "Онкологія".

В 1982 р. вперше в Україні впроваджує ендоскопічні оперативні втручання при гіперплазії передміхурової залози, склерозі простати, пухлинах сечового міхура та стриктурах уретри. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози, як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії».

У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему « Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» та отримав наукову ступінь доктора медичних наук.

ВІДГУКИ ПАЦІЄНТІВ

Ви можете переглянути більше відгуків безпосередньо у нашій книзі відгуків, а також на наступних ресурсах в інтернеті:

Google відгуки

medcentre.com.ua

otzyvua.net

відгуки під нашими постами в Фейсбуці

відгуки під відео на Youtube каналі Центру сучасної урології.

Низький уклін і найщиріші побажання добра і процвітання видатному колективу Центру сучасної урології під опікою проф. Стаховського Е.О.

О. Мілов, учитель

30.04.2023

Центр сучасной урологии – подарил мне новую жизнь!

Хочу выразить огромную благодарность профессорам Стаховскому Е.А., Свинцицкому В.С., и Витруку Ю.В. за их профессионализм.

Большое спасибо всему мед. персоналу за заботу и внимание.

P.S. Центр сучасной урологии – подарил мне новую жизнь.

Федорова Альбина
Донецкая обл.

10.03.2023

Сплав віри в Бога та лікарів творить дива!!!

Низький уклін вам, Едуард Олександрович, і всій вашій команді. Дякуємо за щохвилинний контроль стану хворих і швидке реагування на їх потреби.

Я оперувався у вас 10.08.2021, ніколи не забуду теплоту ваших очей і доброту душ.

Я кланяюсь вам всім по черзі і знаю, що сплав віри в Бога та лікарів творить дива. Нехай Бог береже вас усіх і близьких вам людей!

Іван Костюк

19.11.2021

Сергій Джобалда

14.11.2021

Ви всі - АНГЕЛИ які спасають життя людей.

Професором Стаховським Едуардом Олександровичем було зроблено унікальну дуже складну операцію по видаленню та пластиці сечового міхура. Мені дуже пощастило попасти з першого разу до професіонала найвищого рівня.

Весь колектив клініки це високі професіонали працюють як єдиний моноліт ви всі АНГЕЛИ які спасають життя людей.

Щиро всім дякую. Всім Вам сил, здоров'я, наснаги. Професору сил здоров'я, хай Всевишній оберігає Вас та ваші сім'ї.

Всім всім всім велике людське ДЯКУЮ.

Хочу выразить сердечную благодарность профессору Стаховскому Эдуарду Александровичу и всему персоналу клиники за профессионализм, чуткость, доброе отношение, которое они проявили по отношению к моему папе Валерию Ильичу.

Моего папу прооперировали, он чувствует себя хорошо, и мы надеемся на полное выздоровление.

Спасибо Вам огромное за то, что Вы делаете!!!

Крепкого Вам здоровья, и всех благ!

Козак Аліна
м. Одеса

02.06.2021

От всей души хочу поблагодарить весь коллектив «Центра современной урологии» за сердечное доброжелательное отношение к пациентам.

Огромное спасибо профессору Стаховскому Эдуарду Александровичу, Витруку Юрию Васильевичу, Стаховскому Александру Эдуардовичу, Николаю Ивановичу, принимавшему участие в моей операции 26.05.2021.

Эдуард Александрович, Вы прекрасный выдающийся специалист и чуткий приветливый человек. С Вами все становится легко и спокойно.

Ваше слово лечит.

Большое спасибо Василию Йосиповичу и врачу-анестезиологу Александре. Очень благодарна милым приветливым доброжелательным сестричкам и санитаркам. Инночка, Леночка, Светочка, Оксаночка – с Вами легче выздоравливать. Вы для пациентов большая поддержка. Крепкого здоровья всем Вам, дорогие, здоровья и благополучия Вашим семьям.

Смаль Галина м. Київ

30.05.2021

Володимир Ковальов м. Одеса

08.02.2021

Спасибо Стаховскому Эдуарду Александровичу за то что уверенно делает невозможное.
Вы -Бог своего дела!


Здравствуйте, хочу выразить безграничную благодарность всему коллективу "Центра сучасної урології".
Моей маме Б.Лидии был поставлен диагноз опухоль почки и для нас это прозвучало как приговор, но благодаря профессионализму, умению и слаженной работе коллектива она жива, здорова и с обеими почками.
25.01 провели операцию, а 28.01 мы уехали домой, разве это не чудо?
Хотелось бы сказать отдельное спасибо Стаховскому Эдуарду Александровичу за то что уверенно делает невозможное, Вы - Бог своего дела, низкий Вам поклон.
Также хочется отметить лечащего врача Гарбар Руслана Федоровича и анестезиолога Александру Петрищеву, огромное Вам спасибо за проделанную работу, высокий профессионализм и доброе сердце.
Медсестры центра-это семья с большой буквы, Яна, Галина, Марина, Оксана, Инна (простите если кого то не назвал),девочки низкий Вам поклон, спасибо за заботу, улыбки и теплые слова поддержки. Всем Вам огромное спасибо, Да Хранит Вас Бог!

Коли будуть у нас в країні всі такі спеціалісти як Едуард Олександрович та його помічники, всі хвороби можна подолати!

Дуже вдячний колективу клініки і особливо Едуарду Олександровичу за кваліфікацію медиків, за людське відношення на протязі суток і всього періоду находження в клініці.

Велике Вам всім спасибі!

Свистун Іван
м. Запоріжжя

09.10.2020

От всей души хочу поблагодарить весь коллектив Центра Современной Урологии за профессионализм и чуткое отношение к больным.

Я волею случая попал в клинику, где трудится профессор Стаховский Эдуард Александрович и его команда.

Большое спасибо за ваше отношение к профессии, за ваши золотые руки и добрые сердца.

Я благодарен, что попал именно к вам, потому что используя современные технологии вы дарите надежду на жизнь!

ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!

Запорожець В.М.

28.09.2020

С БОЛЬШИМ чувством благодарности Стаховскому Эдуарду Александровичу!!!

У Вас прекрасная команда профессионалов, заботливых и внимательных!

Вы все спасли мою маму!

Спасибо огромное, что есть Ваша клиника, процветания!

Савченко Л.В.

01.07.2020

СТАТТЯ В ЖУРНАЛІ

Урологія була і залишається однією з найбільш прогресивних спеціальностей

Стаття в медичному виданні "Здоров'я України" від 27.03.2015

ЭДУАРД СТАХОВСКИЙ: «УРОЛОГИЯ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

Записуйтесь на консультацію до професора Стаховського Едуарда Олександровича в Києві за телефонами

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

+38 (099) 412 55 95

+38 (073) 465 55 95

+38 (096) 643 55 95