Відкрита хірургія в урології та онкоурології. Онкохірургія

Сучасна хірургія прагне до мінімалізації травматичності втручання.

З розвитком малоінвазивних методів в Україні використання відкритої хірургії зменшується.

Хірурги використовують відкриту хірургію в тих випадках, коли це вважається необхідним або доцільнішим:

  • складні або запущені випадки

  • великі пухлини або новоутворення

  • значні рубці

  • попередні операції в області

  • анатомічні обмеження

  • коли лапароскопічне або роботичне обладнання недоступне або непридатне для конкретної процедури

  • з економічної точки зору

Рішення про проведення відкритої операції зазвичай приймається в кожному конкретному випадку з урахуванням таких факторів, як стан пацієнта, досвід хірурга, а також потенційні переваги та ризики кожного підходу.

Відкрита нефректомія

операція з видалення нирки при тотальному пухлинному ураженні єдиної нирки чи обох нирок

Відкрита резекція сечового міхура

видалення ураженої пухлиною частини органу при неінвазивному раку сечового міхура

Відкрита радикальна цистектомія

операція з видалення сечового міхура є «золотим стандартом» лікування інвазивного раку сечового міхура

Відкрита резекція нирки

органозберігаюча операція з видалення частини нирки при доброякісних і злоякісних пухлинах

Відкрита уретеро-цистонеостомія

операція з пересадження сечоводу у сечовий міхур

Ілеоцистонео-пластика "Double U"

спосіб відведення сечі після видалення сечового міхура - формування нового сечового міхура з сегменту тонкої кишки

Відкрита резекція сечоводу

органозберігаюча операція з видалення частини сечоводу

  • з анастомозом кінець-в-кінець

  • кишковою пластикою

  • уретероцисто-неостомією

Уретерокутанеостомія за Стаховським

спосіб відведення сечі після видалення сечового міхура - Уретерокутанеостомія за Стаховським (Патент на винахід № 118698)

Відкрите висічення кісти нирки

операція з видалення наднирника

Інтрауретеральна пластика

новий спосіб моделювання сечоводу при уретероцистонеостомії

Відкрита пієлолітотомія

видалення каменів з нирок і сечових шляхів

Відкрита уретеролітотомія (розтин сечоводу для видалення сечового каменя)

Відкрита фіксація сечового міхура

при його опущенні з будь-яких причин